Finansiella tjänster

Vi erbjuder våra företagskunder en väldigt flexibel leasingfinansiering!

I vårt tjänsteutbud ingår Classic Lease-modellen för enskilda köp och Master Lease-modellen som är avsedd för kunder som gör flera inköpssatser per år.

Av oss får du personlig service. Vår verksamhetsmodell är flexibel och vi strävar efter att erbjuda ett finansieringspaket som passar ditt företags behov.

Konkurrens och den ständiga utvecklingen av träningsbranschen medför oundvikliga utmaningar för företag och tvingar fram finansiella investeringar. Vi håller dig ständigt uppdaterad och hjälper dig dra nytta av leasingmodellen genom att minimera den ekonomiska risken. Istället för att köpa och äga kan du spara med en överkomlig leasingprissättning.

Förmåner med leasing

 1. Det är enkelt att köpa utrustning
 2. Leasing belastar inte balansräkningen med för stora lånepengar. Därmed ser ditt företags ekonomiska situation bättre ut och det är lättare för dig att få finansiering för andra ändamål.
 3. Det egna kapitalet påverkas inte av större engångsförvärv.
 4. Du sparar på skatter eftersom leasingköp kan dras av i sin helhet för dina skatteändamål
 5. Du sparar pengar till andra behov och binder dig inte permanent till produkterna
 6. Du sparar pengar till andra behov och binder dig inte permanent till produkterna
 7. Du kan investera pengarna som var planerade för köpen till själva verksamheten i stället. Då skapas värde till verksamheten som sedan har bättre möjligheter att producera.
 8. Inga harmfulla dolda kostnader
 9. Du känner till de fasta kostnaderna för utrustningen i förväg och kan budgetera mer effektivt
 10. Vi garanterar dig ett snabbt kreditbeslut och anskaffningen är enkel
 11. Vi erbjuder flexibilitet i ditt kontrakt. Om du vill kan du byta ut leasing-produkterna till nyare produkter under själva avtalsperioden.

Blev du intresserad av Leasing?

Kontakta vår kundtjänst så berättar vi gärna mer.

Leasing och dess olika alternativ

De vanligaste formerna av leasing är finansiell leasing och underhållsleasing, varav finansiell leasing är den vi använder mest i vår verksamhet.

 

Finansiell-leasing

Finansiell leasing syftar till att hyra inventarielager under en viss överenskommen period. Rahoitusleasing tähtää laitekannan vuokraamiseen tietylle sovitulle ajanjaksolle. Efter detta har du tre alternativ;

 1. Förlösa enheterna till dig själv
 2. Fortsätta uthyrningen eller
 3. Returnera enheterna

Det vanligaste sättet är att köpa utrustningen till sig själv med ett på förhand överenskommet restvärde.

Restvärdet är typiskt 1-20 % av köpeskillingen, vilket alltid avtalas innan transaktionen.

Exempel 1:

Kunden har beslutat att köpa produkter till ett totalt värde på 100 000 kr moms 0. Vid transaktioner avtalas en period på 48 månader och 10% för den större slutbetalningen.  I det här fallet betalar kunden den på förhand överenskomna månadshyran.  I samband med den sista uthyrningen erbjuds kunden en betalning som berättigar honom att lösa in utrustningen (10%/10 000 €), varefter produkterna övergår till kundens ägo (balansräkning). Detta är mycket likt avbetalningsförsäljning, med skillnaden att räntan inte nämns någonstans.  Det bör du räkna ut själv.

 

Exempel 2:

Det näst vanligaste alternativet är att sätta högsta möjliga restvärde för enheterna, med vilket månadspriset kan göras behagligt. Vid sådana situationer vill kunden sällan lösa in utrustningen till sig själv. Då har vi på Gofit fått tillbaka enheterna och sålt dem begagnade. På motsvarande sätt levereras i stället nya till kunden och denne fortsätter att hyra utrustningen utan avsikt att i något skede ”äga” utrustningen. Detta är ett väldigt smart alternativ, speciellt för cardioutrustning, som har en betydligt kortare livscykel än styrkeutrustning. Dessutom bör du komma ihåg att cardioutrustning utvecklas i rätt snabb takt. Med detta alternativ har du alltid senaste nytt att erbjuda åt dina kunders förfogande.

  

Leasing av begagnad gymutrustning

Vi finansierar och leasar även begagnad utrustning. Leasing av begagnad utrustning skiljer sig inte på något sätt från att leasa nytt. Kontakta gärna vår försäljning, eftersom många begagnade gymenheter passerar vårt lager. Begagnade har varit ett populärt alternativ, speciellt under coronatiden. Alla begagnade enheter servas alltid av oss innan leverans.

 

Vi finansierar även restvärdet

Ibland blir det så att du haft ett utmanande år just det år du skulle ha velat göra anspråk på enheterna. Du kan ha investerat rejält i till exempel nya sanitetsanläggningar som har skapat ett tillfälligt kassaunderskott. Vi erbjuder även restvärdesfinansiering. I sådant fall kan det kvarvarande restvärdet finansieras för till exempel ett år.