Handleds- och fotledsvikter

0

recensioner

Handleds- och fotledsvikter

Med handleds- och fotledsvikter kan du snabbt öka din kondition, muskelstyrka och uthållighet. Handleds- och ankelvikter kan användas på jobbet, när du handlar, joggar osv. Tanken bakom handleds- och fotledsvikter är att dina muskler gradvis anpassar sig till den extra vikten och att din muskelstyrka förbättras utan att du märker det. Vikten för fotlederna varierar mellan 3 och 5 kg och vikten för handlederna mellan 0,5 och 2 kg.