Med viktskivor

För att underlätta navigeringen är kategorin multistationer delad i två underkategorier: med viktskivor (frivikts maskin) och med viktmagasin.

För ett hemma gym är viktskivslast (med frivikter/ plate load) ett bättre alternativ eftersom det är billigare och samma viktskivor som används för skivstänger kan även användas på plate loaden – på detta sätt sparar man också pengar genom att inte behöva köpa viktskivor skilt för racken och stången, istället kan man använda samma.

Vikt stack (stack weight) rekommenderas för användning i större gym eftersom det är lättare att använda än viktskivslast. Justeringen av vikterna går snabbare och pausar inte träningen på samma sätt. Dessutom sparas det tid, vilket gör det enklare att byta från en maskin till en annan (mindre väntande). Även säkerhet och mer utrymme på gymmet är fördelar med viktmagasin alternativet.

Båda alternativen fungerar naturligtvis för både kommersiellt gym och hemma gym. Allt är upp till ens egna preferens!

    Vårt sortiment är ständigt under uppdatering, även baserat på vad som efterfrågas. Om sportutrustningen du letar efter inte finns i vår webshop kan du fråga oss om specialiteter eller alternativa produkter direkt av vår professionella kundservice.