Benmaskiner

Benmaskiner

Kategorin benmaskiner innehåller flera alternativ för träning av benmuskler. Sortimentet innehåller maskiner från ATX®. Största delen av maskinerna fungerar med justerbara vikter. Om du har frågor av vår sortiment eller angående någon produkt så kan du kontakta oss på info@gofit.se.