Informationssäkerhet

Integritetspolicy

När du lägger en beställning blir du ombedd att lämna vissa uppgifter om dig själv. Nedan i vår integritetspolicy informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med besök på hemsidan, gör en beställning eller är i kontakt med oss. Vi behandlar de personuppgifter du lämnar till oss och/eller de uppgifter som vi samlat in på sidan genom cookies. Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev, statistikändamål samt för förbättring av vår service. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta all marknadsföring mot dig som kund.

Observera att vissa uppgifter är obligatoriska för att vi skall kunna erbjuda dig service och ta emot din beställning! Se nedan tydligare information (insamling av personuppgifter).

Du är ansvarig för att informationen du lämnar är korrekt och fullständig. Du är även ansvarig för eventuella skador eller förseningar som uppstår på grund av att du lämnat felaktig information.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som behandlas av dig. Gofit.se har rätt att i vissa fall ta en avgift för att lämna ut denna information. Du kan när som helst ändra dina uppgifter. Du har även rätt att begära att informationen korrigeras eller raderas. Du har även rätt att när som helst återkalla tidigare givet samtycke till behandling av personuppgifter.

Vad som avses med personuppgifter
Detta innefattar personuppgifter så som: namn, e-postadress, adress, telefonnummer, varor eller tjänster ni köpt såväl som uppgifter som ert besök på vår sida automatiskt medger, så som ip-adress, webläsarversion, operativsystem, webadress som dirigerade er till vår sida, datum och tidpunkt mm. Se nedan tydligare information (insamling av personuppgifter)

Cookies
Denna webbplats använder så kallade cookies. Enligt lagen är vi skyldiga att informera dig som besökare att cookies används. Cookies är en liten textfil som placeras på din dators hårddisk med tillåtelse. Gofit.se använder cookies genom vårt affiliateprogram. När du kommer överens om att använda cookies läggs filen till din hårddisk och datan av cookies hjälper till att analysera webbtrafik och minns när du söker en bekant webbplats. Cookies tillåter webbapplikationer att svara dig som en individ. Webbapplikationen kan med hjälp av cookies skräddarsy sin verksamhet till dina behov, genom att samla och komma ihåg information om dina preferenser. Du kan i din webbläsare stänga av cookies.

Vi använder cookies för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbsidor och förbättra vår hemsida för att skräddarsy den efter kundens behov. Vi använder endast denna information för statistiska ändamål och sedan tas data bort från systemet.

Som slutsats hjälper cookies oss att ge dig en bättre webbplats, genom att vi kan se vilka sidor du tycker är användbara och vilka du inte använder. En cookie ger oss inte tillgång till din dator eller någon information om dig, annat än de uppgifter du väljer att dela med oss. Du kan välja att acceptera eller inte acceptera cookies när du besöker vår webbplats. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning så att du inte accepterar cookies om du föredrar det. Detta kan förhindra dig att utnyttja webbplatsen fullt ut.

Skydd av personuppgifter
I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

Gofit.se hanterar all kundinformation i fullständig konfidentialitet. Gofit.se förbinder sig till att inte avslöja kundinformation till tredje part.

 • Myndigheter

Vi lämnar ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det, tex bokföringslagen.

 • Mottagare av uppgifter där mottagaren är personuppgiftsbiträde

Vi tar hjälp av andra företag som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det gäller tex företag som tillhandahåller IT-tjänster och företag som hjälper oss med utskick.

Rätt till korrigering och begränsning av informationen
Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Du kan begära uppgifter om din personliga information som vi håller om dig enligt lagen om dataskydd (1998) om du är färdig att betala en liten avgift för det. Om du vill ha en kopia av informationen om dig, skriv till info@gofit.se.

Om du tror att någon information vi håller om dig är felaktig eller ofullständig, meddela oss så snabbt som möjligt. Vi kommer omedelbart att korrigera information som visat sig vara felaktig.

Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 

Om du begär radering av dina personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran om inte annat krävs av tillämpliga åtaganden eller lag. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Lagringsperiod
Lagringstiden är vanligtvis 36 månader. Vi sparar dina kontaktuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för gällande åtaganden och lagar. Garanti upp till 3 år respektive bokföringslagen minst 7 år. Enligt bokföringslagen måste personuppgifter som ingår i inköpskvitton sparas i 7 år. För övriga personuppgifter följer vi lagringstiden. Övriga personuppgifter är t.ex. email som skickats mellan den registrerade och den registeransvariga.

Nyhetsbrev
Då du väljar att beställa vårt nyhetsbrev kommer du att motta nyhetsbrev per e-post innehållande marknadsföring av våra produkter genom tex rabatter och kampanjer. Det är alltid möjligt att annullera beställningen av nyhetsbrev.
I vissa fall, till exempel vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst kan ni erhålla epost om erbjudanden eller förslag på produkter.
Ni har möjlighet att i varje sändelse klicka på länken för avregistrering för att avstå dessa i fortsättningen. Ni kan givetvis även kontakta vår kundtjänst för avregistrering. 

Källa som uppgifterna hämtats från
Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig baserat på vilka köp du gjort eller hur du använder våra tjänster kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Adressuppgifter hämtas från offentliga adressregister för att alltid vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Uppgifter om kreditvärdighet hämtar vi från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. Uppgifter från sociala medier kan hämtas i marknadsföringssyfte, t ex genom att publicerade bilder sprids som stylistråd, eller i bedrägeribekämpningssyfte.

Länkar till andra webbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra intressanta webbplatser. Men när du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats, bör du notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ansvara för skyddet och all information som du tillhandahåller när du besöker andra webbplatser via vår sida eftersom de sidor har inte samma säkerhetspolicy som vår. Du bör vara försiktig och bekanta dig med säkerhetspolicy som gäller för webbplatsen i fråga.

Kontrollera din personliga information
Du kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av din personliga information på följande sätt:

Om du inte vill ha direkt marknadsföring kan du alltid välja att avboka prenumererande av vårt nyhetsbrev.

Om du tidigare har kommit överens om att du använder din personliga information för direktmarknadsföring, kan du när som helst ändra dig genom att skriva till eller maila oss på info@gofit.se.

Vi säljer inte, distribuerar eller hyr inte ut din personliga information till tredje part såvida vi inte har ditt tillstånd eller kraven enligt lag för att göra det. Vi kan använda din personliga information för att skicka dig marknadsföringsinformation om tredje part som vi tycker kan intressera dig om du ger tillstånd till det.

Insamling av personuppgifter
Gofit.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt fetmarkerade rubriker nedan. 

För att kunna hantera kundens beställning och köp

Personuppgifter behandlas för att kunna:

 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans)
 • Identifiera kunden och kontrollera kundens ålder
 • Hantera kundens betalning (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag)
 • Erbjuda olika betallösningar, inklusive analyser för att veta vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag
 • Kontroll av kundens adress mot externa källor, Klarna eller liknande 
 • Hantera reklamations- och garantiärenden avseende en beställd eller köpt produkt eller tjänst.
  De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:
  Namn, Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer), Betalinformation (t ex kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)
  Person- eller samordningsnummer, Medlemsnummer, Betalningshistorik, Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
  Orderinformation, t ex vilken vara som kunden har beställt eller om varan ska levereras till annan adress

Laglig grund:
Köpeavtalet med kunden

Lagringstid
36 månader efter köp och leverans för att kunna hantera eventuella reklamationer och garantiärenden.

Personuppgifter behandlas för att kunna skapa kundens personliga sidor och administrera kundens konto för att:

 • Ge behörighet att logga in
 • Säkerställa kundens identitet och ålder
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Göra det möjligt för kunden att följa sin orderhistorik
 • Hantera kundens val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik och betalsätt (kundval)
 • För att underlätta för kunden att spara shoppinglistor, lämna förslag på inköpslistor eller liknande åtgärder som innebär förenkling för kunden. För att möjliggöra detta utförs analyser
 • De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:
  Namn, Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer), Användarnamn och lösenord, Orderhistorik
  Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som medlemmen använder och dess inställningar, t ex språkinställning
  Betalningshistorik, Person- eller samordningsnummer, Adressuppgifter från externa källor, Klarna eller liknande

Laglig grund:
Registrerade kunder – berättigat intresse 

Lagringstid 
36 månader efter senaste köp för att kunna hantera eventuella reklamationer och garantiärenden.

För att kunna marknadsföra produkter och tjänster
Personuppgifter behandlas för att kunna marknadsföra företagets tjänster och produkter t ex genom att:

 • Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna kunden/medlemmen om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder som innebär förenkling för kunden
 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder utanför ett lojalitetsprogram
 • Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till:
  - alla kunder
  - ett visst kundsegment (t ex kvinnor/män mellan 30–40 år i Sverige)
  - en enskild kund

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:

 • Namn
 • e-postadress
 • Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler
 • Uppgifter om genomförda köp
 • Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik)
 • För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring ett företag ska använda genomför företaget analyser om:
  Hur kunderna använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler (t ex vilka sidor eller delar av sidor som kunderna besökt och vilka sökningar kunderna gjort)
  Kundernas köp- och orderhistorik, Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar

Laglig grund:
Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande.
Du som kund kan avregistrera dig från utskick genom att kontakta vår kundtjänst eller via länk för avregistrering i nyhetsbrev.

För att kunna hantera kundtjänstärenden
Personuppgifter behandlas för att kunna:

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)
 • Säkerställa kundens identitet
 • Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:

 • Namn, Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress, bostadsadress
 • Kundens korrespondens, Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt
  Användaruppgifter för Mina Sidor t ex vid inloggningsproblem
 • Tekniska uppgifter om kundens utrustning som är nödvändig för supportärenden
 • Person- eller samordningsnummer
 • Hälsodata (t ex uppgifter om allergier och hälsotillstånd som lämnas vid kontakten med kundtjänsten)

Laglig grund:
Berättigat intresse 

Lagringstid: 
36 månader för att kunna hantera eventuella reklamationer och garantiärenden.

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)
Personuppgifter behandlas för att kunna:

 • Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:

 • Namn, Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress, bostadsadress
 • Kundens korrespondens, Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt
 • Användaruppgifter för Mina Sidor
 • Person- eller samordningsnummer
 • Betalningshistorik

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse

Lagringstid:
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort
Personuppgifter behandlas t ex för att:

 • Göra tjänster mer användarvänliga, t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i ett företags digitala kanaler
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser
 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra företagets sortiment
 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra företagets resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t.ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser
 • Ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av butiker och lager
 • Ge kunderna en möjlighet att påverka det sortiment som ett företag tillhandahåller
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt


De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Kunders korrespondens och feedback avseende företagets tjänster och produkter
 • Tekniska data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
 • Information om hur kunden interagerat med företaget, d v s hur kunden använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur kund når och lämnar tjänsten mm.

För att kunna uppfylla ändamålet utför företaget generella analyser aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende t ex:

 • Hur kunderna använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler (t ex vilka sidor eller del av sidor kunderna besökt, såväl företagets egna sidor som eventuellt andras sidor, och vilka sökningar kunderna gjort)
 • Kundernas köp- och orderhistorik
 • Ålder
 • Geografisk ort och/eller demografisk ort
 • Enskilda kunders feedback avseende företagets tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
 • Data från kunders enheter och tekniska inställningar

Laglig grund:
Berättigat intresse

Lagringstid: 
36 månader

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget
Personuppgifter behandlas t ex för att:

 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t ex incidentrapportering i butik
 • Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt ett företags användarvillkor
 • Skydda och förbättra företagets IT-miljö mot angrepp och intrång

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:

 • Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik)
 • Person- eller samordningsnummer
 • Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
 • Analyser om hur kunden använder företagets digitala tjänster 

Laglig grund: 

 • Fullgöra rättslig förpliktelse – om sådan föreligger alternativt
 • Berättigat intresse

Lagringstid:
36 månader

Lista på cookies vi samlar

Tabellen nedan anger vilka cookies vi använder och vad det innebär.

COOKIE name

COOKIE Description

CART

Data om din varukorg

CATEGORY_INFO

Lagrar kategori information på sidan, som gör det möjligt att visa sidor snabbare.

COMPARE

De produkter som du har på jämför listan

CURRENCY

Valutan du valt

CUSTOMER

En krypterad version av ditt kund-ID

CUSTOMER_AUTH

Om du är inloggad i butiken

CUSTOMER_INFO

En krypterad version av den kundgrupp du tillhör.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Lagrar kundsegmentets ID

EXTERNAL_NO_CACHE

En flagga som anger om caching är aktiverad eller inte.

FRONTEND

Session ID på servern

GUEST-VIEW

Tillåter att kunden kan ändra sina order.

LAST_CATEGORY

Senaste kategori som du besökte

LAST_PRODUCT

Senaste produkt som du kollade

NEWMESSAGE

Anger om ett nytt meddelande har mottagits

NO_CACHE

Anger om det är tillåtet att använda cacheminnet

PERSISTENT_SHOPPING_CART

En länk till information om din varukorg och om sidorna som du besökt på webbplatsen.

POLL

ID för eventuella omröstningar som du nyligen röstat in.

POLLN

Information om vilka omröstningar du har röstat om.

RECENTLYCOMPARED

Produkter som du senast jämfört

STF

Information om produkter som du delat med dig per e-post

STORE

Butiksvy eller språk du har valt

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Anger om en kunden får använda cookies

VIEWED_PRODUCT_IDS

Produkter som du senast besökt

WISHLIST

Lista över produkter som du har på din önskelista

WISHLIST_CNT

Hur många produkter du har på din önskelista

 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan förvarning i våra priser,  förseningar i leverans, produktsaldon och ändringar i köp- och leveransvillkor. Kunden måste bekanta sig med leveransvillkoren i förväg. Gofit.se hanterar all kundinformation i fullständig konfidentialitet. Gofit.se förbinder sig att inte avslöja kundinformation till tredje part.

Gofit.se 8.11.2022