K-gruppen är en trendsättare för välmående på jobbet, där daglig träning smidigt kombineras med arbetsdagarna

K-gruppen är en trendsättare för välmående på jobbet, där daglig träning smidigt kombineras med arbetsdagarna

I K-gruppen har verksamhetsmodeller och anläggningar målmedvetet utvecklats för att stödja personalens motion under tjugo år. Anställda erbjuds personalförmåner i form av ett elektroniskt pass och därtill även motionstjänster i motionsanläggningarna som finns i byggnaden.

Företagshälsovårdens expertis har utnyttjats även vid planeringen av de nya lokalerna. Det nya högkvarteret, Fiskehamnens K-Campus, fick en spektakulär och genomtänkt gymnastiksal designad efter användarnas behov, som på alla sätt är nutid med avancerad kraftgenererande träningsutrustning och en grön vägg.

Gymmet utformades verkligen efter de anställdas behov
K-gruppens nya K-campus blev färdigt 2019 i Fiskehamnen i Helsingfors. Cirka 2 000 personer arbetar på campuset, varav cirka 700 faktiskt är inne i byggnaden varje dag. Byggnadens arbetsytor och passeringen i byggnaden är i grunden utformat på ett sätt som stödjer vardagsmotion och trivseln på arbetet.  "Från första början var vi företagshälsovårdare delaktiga i planeringsarbetet, säger Päivi Lamberg, arbetsfysioterapeut. Till Lambergs arbetsuppgifter ingår, förutom K-Gruppens företagshälsovård, olika arbetshälsoprojekt, såsom ärenden som berör gymmet.

Anbudsförfarandet för utrustningen till campusgymmet inleddes i god tid under 2018. En väsentlig faktor för det framgångsrika genomförandet av gymmet var att företagshälsovårdspersonalen kunde påverka lokalen och dess layout från början och att utrustningen anskaffades i enlighet med användarnas behov. De anställda fick verkligen ha sin röst hörd i projektet. Deras behov kartlades med hjälp av ett frågeformulär. Utifrån det kartlades det hur gymmet skulle se ut. Därefter började arbetsfysioterapeuterna, utifrån sin yrkeskompetens, leta efter rätt utrustning för just dessa behov.

"SportArts utrustning valdes för att rörelseomfånget i dem känns naturliga och de stödjer rätt rörelsemodell, det vill säga din egen rörelse på just rätt sätt. Lederna får en naturlig rörelse under träningen. Vi vet att samma utrustning används i USA till exempel för rehabilitering. Valen gjordes i samråd med användarna, och just därför blev inköpen rätt lyckade", förklarar arbetssjukgymnast Lamberg.

Utrustningen i K-gruppens logistikcenter i Haxböle i Vanda uppdaterades likaså. I Haxböle är arbetet mer fysiskt och därför skiljer sig gymanvändarnas utrustningsbehov från k-campus. I Haxböle är det uppenbart mer styrketräning.

Campusgymmet har en betoning på mångsidig och funktionell träning. Funktionell träning främjas särskilt av en Rigg-träningsram och fria vikter från det tyska toppmärket ATX. SportsArts elgenererande konditionsutrustning och gymutrustning, som passar K-gruppens ansvarsfulla värderingar, stödjer allmän kondition och mångsidig träning. Det finns även en boxningssäck och rep för styrketräning. För extra bekvämlighet finns även bra bastu och torkrum för svettiga kläder. Ett ljust högt utrymme och en grön vägg har byggts för allmän trivsel.

I en skild våning på campuset finns också en Neurosonic-stol för avkoppling och återhämtning samt möjlighet till massage på egen bekostnad. Arbetspendling uppmuntras till exempel genom att utforma en stor cykelparkering och hissar på sidan av byggnaden, vilket innebär att miljön styr användningen av trappor och därmed ökar aktiviteten hos personalen.

 

Få ut det mesta av företagets gym med övervakning och vägledning
Användningsgraden på gymmen övervakas, men mer genom att känna av bruset än med hjälp av övervakningsutrustning. Under coronatiden fanns det restriktioner även i företagets interna gym och då använde K-gruppen ettt tidsbokningssystem. "Bästa tiderna märks tydligt och utnyttjandegraden är god. Användning av gymmet är tillåtet på egen tid, inte under arbetstid. I expertarbete på campus kan du schemalägga dina träningspass även under din lediga dag, men i Haxböle kan du använda gymmet innan eller efter dina arbetspass, säger Lamberg. Övervakningen kan också användas för att följa med utnyttjandegraden för enskilda enheter. Ifall det konstateras att utnyttjandegraden för en enhet varit låg byts den ut. "Trappmaskinen byttes ut eftersom den inte verkade vara hemskt populär. Den ersattes av ett löpband som används för uppvärmning. I övrigt används all utrustning och alla redskap i gymmet rätt flitigt”, beskriver Lamberg.

Gymmet i sig motiverar inte personalen att träna eller ändra sina vanor när det gäller fysisk aktivitet. Detta har uppmärksammats av K-gruppens företagshälsovård. Därför stöds användningen av motionstjänster starkt på olika sätt. Användningen av gymmet är gratis för personalen. Dessutom erbjuds gruppträning på campus i Loft-salen. De anställda betalar själva för gruppträningsklasserna, men arbetsgivaren bidrar också till detta genom Epass. Gruppträningspassen hålls inte varje dag, utan de är organiserade på ett kursliknande sätt, när det nödvändiga antalet deltagare har uppnåtts. Kursernas längd varierar, från 10 till 15 pass och priset bestäms av antalet tillfällen. I urvalet av gruppträningspass finns till exempel Circuit, HIIT och Yoga. Veckovis anordnas några olika kurser.

Personlig coachning, dvs. PT-verksamhet, finns tillgängligt till självkostnadspris. Dessutom ger arbetsfysioterapeuter råd om gymträning. På campus ligger arbetsfysioterapeutens kontor alldeles intill gymmet och hen kan ge dig råd om rätt sorts träning om du till exempel har problem i nack- och axelområdet. "Vi lägger inte upp ett gymprogram, men vi kan hjälpa vid symtomspecifika situationer", förklarar Lamberg.

Hur var samarbetet med Gofitness/Gofit?*
Samarbetet har fungerat bra och kan därmed rekommenderas. Jag kan ärligt säga att det i stort sett varit ett riktigt lyckat gymprojekt. Leveransen av utrustningen och byggandet av gymmet gick enligt planerna.

Vi visste redan i förväg ganska exakt vilken typ av gymutrustning vi letade efter, men vi gick ändå till Gofitness demorum så att vi kunde få en förstahandsupplevelse av utrustningens inställningar och funktionalitet. Ilkkas expertis övertygade oss också om vilken utrustning som är på tapeten och vilken modell av t.ex. benpress skulle vara mest vettig för just vårt gym.

För att introducera enheterna fick vi en "kick off"-presentation från Gofitness, vilket var väldigt bra eftersom det hjälpte folk att bekanta sig med utrustningen direkt. Ilkka Mitrunen kom till platsen och berättade mer om utrustningen samt instruerade vad man skulle göra med utrustningen.

Vi har även ett underhålls leasingavtal. Närhelst det har varit något som ska servas eller repareras har det inte varit annat än en anmälan och sedan har ärendet reparerats och skötts. Samarbetet har fungerat utan problem.

Förtroende och vittnesmål

Vilket betyg ger du till samarbetet (1-5 stjärnor)? 5
Skulle du rekommendera det till andra (på en skala från 1-10)? 10
*svaren gavs av: Päivi Lamberg, arbetsfysioterapeut, K-grupp