Vad behöver du veta när du beställer ett gym till ett företag, samhälle eller en bostadsrättsförening?

Vad behöver du veta när du beställer ett gym till ett företag, samhälle eller en bostadsrättsförening?
11 januari 2023 54 vy(er) 7 min läsning
Vad behöver du veta när du beställer ett gym till ett företag, samhälle eller en bostadsrättsförening?

Att planera ett gym för ett företag eller en bostadsrätt börjar från att kartlägga användarnas behov. Utrymmets dimensioner samt budgeten avgör ändå vilken typ av träningsutrymme som är möjligt att bygga. Hur mycket ska du då budgetera för gymmet?

I denna blogg kan du även hitta svar på andra frågor som vi ofta stöter på under själva planeringsfasen av ett mindre gym. Gäller garantin om enheterna används för gemensamt bruk? Hur säkerställer jag rimliga leveranstider för att hålla tidtabellen? Ingår installation i priset?

 

Vilken utrustning bör köpas till ett företagsgym?

Först måste du ta reda på vad som är en realistisk utnyttjandegrad och vad du vill nå med själva utrymmet, är det styrketräning, funktionell träning eller lättare konditionsutrustning för att bibehålla allmän kondition? Utnyttjandegraden för gymmet är viktig information eftersom utrustningen väljs baserat på den. Utrustningen måste vara hållbar och ha garanti för det önskade användningsändamålet. Många enheter för hemma användning förlorar sin garanti om de används för gemensamt bruk. Det är därför vi har produkterna tydligt klassificerade efter användningsändamål.

Börja alltså med att kartlägga användarnas behov. På detta sätt är det lätt att söka och bekanta sig med produkterna redan i förväg och på så sätt presentera mer specifika önskemål till utrustningsleverantörerna. Mångsidighet är så gott som alltid ett tecken på ett bra gym. För kontorsarbetare spelar stödmusklerna (coremuskulaturen) en stor roll.

Att kartlägga behov kan visa sig vara svårare än förväntat, men det som oftast fungerar bäst är en anonym intern undersökning eller en öppen diskussion.

Vilka saker bör man speciellt tänka på när man planerar ett gym?

Ljudisolering spelar en viktig roll. Särskilt på hotell eller bostadsrätter kan gymmet orsaka buller som stör, om inte detta tagits i beaktan vid planeringsfasen. Därför får valet av gymgolvet inte glömmas bort eller budgeteras för.

Höjden på utrymmet har stor inverkan på vilka enheter som är möjliga att skaffa. Utrustningens höjd kan vara högre än rumshöjden eller så kan utrustningens rörelsebana kräva mer utrymme än själva utrustningen. Användningen av utrustningen måste också vara säker så att den inte skadar dig eller de andra personerna på gymmet. Exempelvis måste det finnas en viss säkerhetszon bakom löpbanden, så att du inte slår huvudet eller orsakar andra skador om du vid användning ramlar av utrustningen. Liggande motionscyklar är säkra och ett utmärkt val även för rehabiliterande eller äldre användare. All utrustning som köps för affärsbruk bör vara CE-godkänt.

Var ska man börja när man skaffar ett gym till ett företag, samhälle eller en bostadsrättsförening?

Det första steget är oftast en kontaktförfrågan, vars budskap kan vara kort och koncist "vi vill ha en idrottsanläggning". Därefter kommer vi att ställa en direkt fråga om budgeten. Upphandlingsprocessen är ganska lika för bostadsrättsföreningar, samhällen och företag. Kommunerna gör sina inköp genom offentliga upphandlingar.

När vi har koll på budgeten, behovet och dimensionerna kan vi berätta om ditt utrymme möjliggör de produkter du vill ha, skissa en 3D-ritning av gymmet och erbjuda en offert. I den första offerten ingår en grov plan över hur gymmet skulle se ut och vilken utrustning och funktionalitet den innehåller. Även priserna och detaljerad produktinformation syns i offerten. Därefter kommer erbjudandet att finslipas tillsammans med dig tills vi kommer till den bästa lösningen.

Kan kvadratmeterpriset räknas för ett företagsgym eller en bostadsrättsförenings gym?

Grovt sett kan priset på ett företagsgym eller en bostadsrättsförenings gym uppskattas till ca 2200 - 3300 kr/m2. Som exempel är det vanligt att en bostadsrättsförening köper utrustning och verktyg för cirka 11 0000 kr för en yta på ca 50 m2. Här har det noterats att enheterna är lämpliga för gemensamt bruk (under garanti).

Om bostadsrättsföreningen väljer enheter avsedda för hemmabruk för gemensamt bruk kan priset börja på 559 kr/m2. Vid din begäran säljer vi givetvis dessa enheter, men på egen risk. Här är det viktigt att notera att garantier löper ut vid gemensam användning.

Skulle gymmet påriktigt vara i användning?

Det lönar sig att redan i förväg fundera på hur du får användare aktiverade, oavsett om de redan motionerar eller ej. En trevlig träningsplats och träningsupplevelse bör kunna erbjudas åt varenda en. Olika sätt att sänka tröskeln, uppmuntra och aktivera är implementeringsträning, guidad träning och olika applikationer. Numera har många en applikation, teknisk apparat eller smartklocka avsedd för träning. Med dessa verktyg är det enkelt att arrangera till exempel en veckolång stegtävling eller att göra ett effektivt guidat pass när det passar en själv.

I början är det viktigaste att man erbjuder ett lättillgängligt lågtröskelgym. Med andra ord, det faktum att arbetsgivaren eller företaget erbjuder en möjlighet till motion. Varenda ens attityder och träningsvanor kan tyvärr inte ändras eller påverkas, inte ens genom ledningens eller en grannes exempel.

Det är viktigt att notera att alla inte är bekanta med gymutrustningen och detta kan vara en anledning till att de inte känner sig bekväma med att använda gymmet. Därför skulle vi föreslå användarutbildning för att hjälpa människorna att komma igång. Användarutbildning är dock inte ett måsta på.

Vilka trender kan man se på företagsgym?

Den största trenden vi ser är att företagsgym har börjat ta mycket inflytande från kommersiella gym då det kommer till utrustning. Förr köptes mer utrustning för hemmagym, men numera är utrustningen mer hållbar och av betydligt mycket bättre kvalitet. Utrustning för hemmagym köps och rekommenderas inte längre till företag. Numera satsar bostadsrättsföreningar också mer på kvalitet, säkerhet och helhetsplanering.

Digitaliseringen gör också sitt intåg och syns bl.a. i träningsapplikationer som ger stort mervärde. Dessa träningsapplikationer kommer dessutom numera direkt från själva tillverkaren, som t.ex. ATX med sin egna applikation. Till träningsutrustningen behövs en bluetooth-funktion eller en touch-skärm.

Hos oss gör inte tiden några förändringar i praxis. Alla våra företagskunder erbjuds en heltäckande bas av enheter och utrustning som är tillräckligt långvarigt och anpassat för deras behov, som dessutom ännu passar budgeten.

När är bästa tiden att beställa träningsutrustning?

En bra tidpunkt att skaffa gymutrustning är när behovet kräver och budgeten tillåter. Om du vill vara säker på omedelbar produkttillgänglighet och kortare leveranstider bör du undvika den mest hektiska säsongen. Inomhusträning är pop när dagen blir kortare eller när det blir halt på gatorna. Dessutom orsakade den oväntade epidemin en enorm ökning av beställningar och därmed en försening av produktionen och hela leveranskedjan.

För kommuner brukar slutet av året vara den mest hektiska tidpunkten för inköp av träningsutrustning. Redan i slutet av året har man en ganska exakt information om hur mycket det återstår av budgeten och naturligtvis försöker man använda allt fullt ut för personalens välbefinnande. Företag tenderar att ha ungefär samma tidpunkt för beställningar, lite beroende på räkenskapsperioden.

Vill du veta mer om detta ämne eller funderar du på ett gym till ditt företag? Ta kontakt:

Email: info@gofit.se
Tel: + 46 766 920157
Instagram: gofit.se

Föregående artikel:
Nästa artikel: